Chứng quyền FPT/3M/SSI/C/EU/Cash-01: Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm

26-06-2019 15:52:40+07:00
26/06/2019 15:52 0
  •  

Chứng quyền FPT/3M/SSI/C/EU/Cash-01: Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền FPT/3M/SSI/C/EU/Cash-01 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190626_20190626 - FPT.3M.SSI.C.EU.Cash.01 - TB chao ban chung quyen.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang