CII sẽ chứng minh lời hứa với cổ đông khi có sự tham gia của Deloitte và KPMG?

08-06-2019 10:26:25+07:00
08/06/2019 10:26 2
  •  

CII sẽ chứng minh lời hứa với cổ đông khi có sự tham gia của Deloitte và KPMG?

Ngày 07/06/2019, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (HOSE: CII) thông báo về việc thống nhất với liên danh DeloitteKPMG để có cơ sở báo cáo cổ đông về tình hình tài chính và khả năng thanh toán của CII trong giai đoạn 2019-2030.

Ngày 03/06/2019, trong tài liệu công bố trả lời công khai về thắc mắc của cổ đông, Công ty cũng công bố các khoản nợ đến hạn thanh toán, cụ thể như sau:

Nguồn: Bản CBTT CII

Theo đó, Deloitte và KPMG sẽ hỗ trợ CII trong việc xây dựng và hợp nhất dòng tiền của các dự án, đồng thời dự báo lãi lỗ của CII từ năm 2019-2020 để đưa ra kế hoạch chi trả cổ tức giai đoạn 2019-2020.

Bên cạnh đó, hai đơn vị kiểm toán kể trên còn hỗ trợ CII trong việc đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến dòng tiền và lãi lỗ của Công ty, để giải quyết những vấn đề mang tính chiến lược trong thời gian tới. 

Công ty khẳng định sẽ chứng minh được khả năng thu hồi vốn và lợi nhuận trong năm 2019 như thông tin công bố ngày 03/06/2019. Mọi thông tin sẽ được công khai ngay sau khi có kết quả tính toán.

Đông Phong 

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang