Dự báo giá dầu năm 2019 bất ổn, PVS đặt kế hoạch lãi trước thuế chỉ 700 tỷ đồng

06-06-2019 10:13:07+07:00
06/06/2019 10:13 1
  •  

Dự báo giá dầu năm 2019 bất ổn, PVS đặt kế hoạch lãi trước thuế chỉ 700 tỷ đồng

Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) đặt kế hoạch đi lùi so năm trước với chỉ tiêu doanh thu đạt 13,000 tỷ đồng, giảm gần 15%; lãi trước thuế 700 tỷ đồng, giảm hơn 28%.

Trong báo cáo thường niên năm 2018, PVS cho biết tình hình kinh tế và chính trị thế giới dự báo sẽ tiếp tục khó khăn cùng với giá dầu năm 2019 được dự báo duy trì ở mức thấp, biến động khó lường. Do vậy, Công ty PVS đặt kế hoạch cho năm 2019 đều đi lùi so với năm 2018, doanh thu hợp nhất ở mức 13,000 tỷ đồng, giảm gần 15%; lãi trước thuế 700 tỷ đồng, giảm hơn 28%.

Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm mà PVS đề ra để thực hiện cho năm 2019 là tối ưu hóa các nguồn lực, xây dựng các giải pháp dịch vụ theo chuỗi giá trị dựa trên lợi thế quy mô và đa dịch vụ của PVS; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ cốt lõi có lợi thế cạnh tranh riêng của PVS cho các khách hàng ngoài ngành, ngoài nước; tăng cường đầu tư có trọng điểm vào các lĩnh vực cốt lõi phù hợp với nhu cầu thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh; xây dựng kế hoạch tái cơ cấu tổng thể PVS phù hợp với điều kiện thực tế và đảm bảo sự phát triển bền vững của PVS,…

Kết thúc quý 1/2019, PVS có doanh thu thuần gần 4,095 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt gần 385 tỷ đồng. So với cùng kỳ thì lãi sau thuế tăng gần gấp đôi, kết quả này đến từ việc hoạt động kinh doanh tích cực từ các dịch vụ của PVS như tàu dịch vụ dầu khí, căn cứ cảng dầu, bên cạnh đó lợi nhuận từ các công ty liên doanh hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tàu chứa và xử lý dầu thô (FSO, FPSO) tăng hơn so với quý cùng kỳ. 

Kết quả kinh doanh giai đoạn 2016 -2018 của PVS. Nguồn: PVS

Năm 2018, PVS ghi nhận doanh thu 15,233 tỷ đồng, giảm đến 32% so với thực hiện năm 2017. Nguyên nhân là Công ty có khoản thu nhập khác 4,916 tỷ đồng từ việc thu phí bồi thường chấm dứt hợp đồng thuê tàu FPSO Lam Sơn trước thời hạn trong năm 2017. Nếu không xét khoản thu nhập bất thường này thì doanh thu năm 2018 của PVS chỉ giảm 13% so với năm 2017.

Nguyên nhân khác làm cho doanh thu giảm là do hầu hết các lĩnh vực dịch vụ đều tiếp tục chịu ảnh hưởng của sự sụt giảm khối lượng công việc và giá dịch vụ từ những năm trước, trong khi các công việc, dự án mới được triển khai rất hạn chế.

Lãi trước thuế năm 2018 của PVS ghi nhận 976 tỷ đồng, giảm 25% so với năm 2017, do PVS phải ghi nhận khoản chi phí khác vì chênh lệch đánh giá lại tài sản của công ty con - Công ty TNHH Khảo sát Địa vật lý PTSC - CGGV do không đáp ứng giả định hoạt động liên tục theo chuẩn mực kế toán.

Minh Nhật

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang