FLC AMD chính thức đổi tên thành FLC STONE

11/06/2019 16:461
  •  

FLC AMD chính thức đổi tên thành FLC STONE

Sáng ngày 11/06/2019, ĐHĐCĐ thường niên CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (HOSE: AMD) đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc chính thức đổi tên thành FLC STONE, đặt mục tiêu doanh thu năm 2019 là 2,670 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 60 tỷ đồng. 

Đại hội cổ đông thường niên FLC AMD năm 2019

Năm 2019, AMD nhận định đây là điều kiện tiền đề thúc đẩy các doanh nghiệp khai thác chế biến khoáng sản phát triển. Để phục vụ cho chiến lược kinh doanh năm 2019, Đại hội đã thống nhất đổi tên Công ty từ Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD thành Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE nhằm khai thác và phát huy hoạt động khai thác đá tự nhiên.

Theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua, năm 2019, FLC STONE đặt mục tiêu doanh thu 2,670 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 60 tỷ đồng.

Để thực hiện kế hoạch nói trên, Công ty sẽ đẩy nhanh quá trình đầu tư xây dựng các mỏ đá và hoàn thiện lắp đặt dây chuyền sản xuất đá tự nhiên tại Thanh Hóa nhằm tăng công suất khai thác, sản xuất và đầu tư, từ đó phát triển hệ thống phân phối đá tự nhiên FLC STONE phủ sóng khắp thị trường trong và ngoài nước.

Kết thúc năm 2018, Công ty đạt doanh thu 2,665 tỷ đồng, hoàn thành 116% kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 59.4 tỷ đồng, thực hiện 85% so với kế hoạch.

Đông Tư

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang