HGW về tay Đầu tư Xây lắp miền Nam

24-06-2019 08:42:55+07:00
24/06/2019 08:42 1
  •  

HGW về tay Đầu tư Xây lắp miền Nam

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã bán gần 12.7 triệu cp CTCP Cấp thoát nước - Công trình Đô thị Hậu Giang (UPCoM: HGW), trong khi đó CTCP Đầu tư Xây lắp miền Nam lại vừa cho biết đã mua vào đúng với số lượng này. Như vậy sau giao dịch, HGW chính thức trở thành công ty con của Xây lắp miền Nam.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

- Mã chứng khoán: HGW

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 24,213,891 CP (tỷ lệ 97.33%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Bùi Trọng Lực

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Người đại diện phần vốn góp

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 11,400 CP (tỷ lệ 0.05%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Dương Văn Thọ

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Người đại diện phần vốn góp

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 3,500 CP (tỷ lệ 0.01%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Hoàng Thấm

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Người đại diện phần vốn góp

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1,300 CP (tỷ lệ 0.01%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 12,687,928 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 12,687,928 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 11,525,963 CP (tỷ lệ 46.33%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 14/06/2019

- Ngày kết thúc giao dịch: 14/06/2019.

* Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Xây lắp miền Nam

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Xây lắp miền Nam

- Mã chứng khoán: HGW

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 31,900 CP (tỷ lệ 0.13%)

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 12,687,928 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 12,719,828 CP

- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 51.13%

- Ngày trở thành cổ đông lớn: 14/06/2019.

Thái Hương

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang