HOSE, HNX và UPCoM đâu là sàn có nhiều mã cổ phiếu giao dịch nhất?

22-06-2019 14:00:00+07:00
22/06/2019 14:00 0
  •  

HOSE, HNX và UPCoM đâu là sàn có nhiều mã cổ phiếu giao dịch nhất?

Có gần 1,600 mã cổ phiếu đang giao dịch tại 3 sàn chứng khoán HOSE, HNX, UPCoM. Bạn có biết đâu là sàn có nhiều mã cổ phiếu đang giao dịch nhất hay không?

>>> Xem đáp án tại đây

Trạng Chứng

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang