HSC: UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm của MBB

12/06/2019 17:100
  •  

HSC: UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm của MBB

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm của MBB như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190612_20190612 - HSC - Giay chao ban chung quyen.PDF

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang