logo

IN4 sắp dấn thân vào bất động sản?

20-06-2019 11:28:41+07:00
20/06/2019 11:28 0
  •  

IN4 sắp dấn thân vào bất động sản?

CTCP In Số 4 (UPCoM: IN4) đề ra kế hoạch doanh thu năm 2019 đạt gần 49 tỷ đồng, kế hoạch lãi trước thuế gần 9 tỷ đồng. Ngoài ra, IN4 dự kiến bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản và hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ.

Năm 2019, IN4 đặt mục tiêu giá trị tổng sản lượng đạt 29 tỷ đồng, doanh thu kế hoạch đạt gần 49 tỷ đồng. Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 9 tỷ đồng và hơn 7 tỷ đồng. So với kết quả đạt được ở năm 2018, kế hoạch này giảm 11% về doanh thu và giảm gần 41% về lợi nhuận sau thuế.

Đáng chú ý, HĐQT IN4 sẽ trình ĐHĐCĐ bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản và hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ.

Công ty cũng lên phương án phát hành 800,000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu thêm 8 tỷ đồng, tỷ lệ thực hiện quyền 3:2, nhằm để đạt ít nhất 20 tỷ vốn điều lệ, là mức vốn pháp định cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản.

Về kết quả kinh doanh, năm 2018 giá trị tổng sản lượng của IN4 đạt 30.5 tỷ đồng, vượt 13% so với kế hoạch. Doanh thu hàng hóa tiêu thụ đạt hơn 55 tỷ đồng, vượt 22% so với  kế hoạch thực hiện năm 2018. Lợi nhuận trước thuế 2018 đạt gần 15 tỷ đồng, vượt 77% kế hoạch lãi trước thuế.

Bên cạnh đó, IN4 đã nhận chuyển nhượng một mặt bằng trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc có diện tích 5,000 m2, trong đó nhà xưởng là trên 3,000 m2 và quyền sử dụng đất đến từ Công ty TNHH TM SX Trường Thịnh qua đấu thầu bằng hình thức chào giá cạnh tranh.

Năm 2018, IN4 chia cổ tức với tổng tỷ lệ 50%, tương đương 6 tỷ đồng, thu nhập còn lại để chuyển năm sau chiếm gần 11.4 tỷ đồng.

Tuấn Vinh

Fili

×
vietstock logo
Về đầu trang