Kinh doanh khả quan, PDN tiếp tục “đãi” cổ đông cổ tức tiền mặt 2,500 đồng/cp

19-06-2019 17:12:21+07:00
19/06/2019 17:12 0
  •  

Kinh doanh khả quan, PDN tiếp tục “đãi” cổ đông cổ tức tiền mặt 2,500 đồng/cp

CTCP Cảng Đồng Nai (HOSE: PDN) vừa thông qua việc trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%. Ngày thanh toán cổ tức là ngày 31/07/2019.

Bên cạnh kế hoạch chi trả cổ tức, PDN cũng vừa thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ thực hiện 2:1 (sở hữu 2 cổ phiếu nhận thêm 1 cổ phiếu mới). Ngày đăng ký cuối cùng là 19/07/2019.

Với việc đã chi trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 10%, năm 2018, PDN chi trả tổng cộng 3,500 đồng cho mỗi cổ phiếu cổ đông nắm giữ. Tổng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 lên tới 85%.

Cổ phiếu PDN chốt phiên 19/06/2019 ở mức giá 89,000 đồng/cp, bằng mức giá tham chiếu.

Năm 2019, PDN lên kế hoạch 694 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ so với thực hiện năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đặt mục tiêu tăng nhẹ lên hơn 116 tỷ đồng.

Những năm gần đây tình hình kinh doanh của PDN khá tích cực. Nguồn: VietstockFinance

Doanh thu năm 2018 của PDN đạt gần 667 tỷ đồng, tăng gần 29% so với thực hiện các năm trước. Với giá vốn hàng bán cũng tăng tương ứng thì tỷ lệ lợi nhuận gộp của PDN đang ổn định ở mức 30%. Năm 2018, Công ty mang về khoảng 111 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng hơn 45% kết quả trong năm 2017. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ vào mức gần 53 tỷ đồng.

Tuấn Vinh

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang