×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

L10: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019

18/06/2019 14:340

L10: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019

Công ty Cổ phần Lilama 10 thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190618_20190618 - L10 - NQ HDQT chon Cty kiem toan BCTC 2019.pdf

HOSE

Về đầu trang