L10: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2019

28/06/2019 14:250
  •  

L10: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2019

Công ty Cổ phần Lilama 10 thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190628_20190628 - L10 - Ky hop dong kiem toan BCTC trong nam 2019.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang