logo

Licogi: Kế hoạch lãi trước thuế 80 tỷ có khả thi khi quý 1/2019 đã lỗ gần 40 tỷ?

25-06-2019 11:46:53+07:00
25/06/2019 11:46 1
  •  

Licogi: Kế hoạch lãi trước thuế 80 tỷ có khả thi khi quý 1/2019 đã lỗ gần 40 tỷ?

Năm 2019, Tổng Công ty LICOGI - CTCP (UPCoM: LIC) lên kế hoạch tăng trưởng 32% lãi trước thuế so với năm trước, tương ứng mức ghi nhận gần 80 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2019, LIC lên kế hoạch doanh thu đạt hơn 2,800 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2018. Lãi sau thuế đạt gần 80 tỷ đồng, tăng 32% so với năm trước.

Kế hoạch này của LIC liệu có khả thi khi mà kết thúc quý đầu năm 2019, Công ty đã lỗ lên đến gần 40 tỷ đồng. Cần lưu ý rằng, theo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 của LIC, tỷ lệ biểu quyết của cổ đông không đồng ý với kế hoạch này lên đến hơn 41% (trên tổng số cổ phần tham dự đại hội).

LIC cho biết, năm 2019, tiếp tục là một năm khó khăn đối với hoạt động kinh doanh của công ty.  Để cân bằng lại nguồn tài chính, LIC cho biết sẽ đẩy nhanh công tác thoái vốn tại các công ty con, đồng thời quyết liệt và nhanh chóng hơn trong công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là các khoản nợ lớn, kéo dài nhằm cân đối lại dòng tiền, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

LIC cũng đẩy mạnh triển khai dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt để giải quyết vấn đề về việc làm cho người lao động.

Lỗ lũy kế của công ty mẹ lên tới hơn 394 tỷ đồng

Trong giai đoạn 2015-2018, hoạt động kinh doanh của LIC trải qua nhiều biến động. Năm 2016, LIC ghi nhận khoản lỗ lên tới hơn 427 tỷ đồng, năm 2017 khoản lỗ có phần thu hẹp lại ở mức lỗ hơn 58 tỷ đồng.

Năm 2018, kết quả kinh doanh của LIC có phần khởi sắc, đặc biệt là về chỉ tiêu lợi nhuận, LIC đã ghi nhận hơn 60 tỷ đồng lãi trước thuế vào năm 2018. Tuy nhiên do những khoản lỗ từ năm 2016, 2017 nên tính đến 31/12/2018, lỗ lũy kế của công ty mẹ lên lớn hơn 394 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của LIC từ năm 2015-2018 và kế hoạch 2019. Đvt: Triệu đồng

Được biết, tại thời điểm cuối năm 2018, tổng vốn đầu tư của LIC vào các công ty con và liên kết lên tới hơn 1,800 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ chỉ đạt 900 tỷ đồng. Nợ phải trả đến hạn năm 2018 tới hơn 2,200 tỷ đồng, dẫn đến chi phí lãi vay lớn, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của LIC.

Lệ Nhi

Fili

×
vietstock logo
Về đầu trang