NCB tăng vốn điều lệ lên hơn 4,000 tỷ đồng

06-06-2019 13:43:03+07:00
06/06/2019 13:43 0
  •  

NCB tăng vốn điều lệ lên hơn 4,000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB, HNX: NVB) vừa công bố kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 26/04/2018.

*NCB sắp phát hành 185 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Theo đó, tỷ lệ cổ phiếu phát hành thành công cho cán bộ nhân viên đạt gần 90%. Cùng với việc phát hành thành công cho các cổ đông hiện hữu, tổng số vốn điều lệ của NCB được nâng lên hơn 4,000 tỷ đồng.

Được biết, NCB sẽ dùng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu này để nâng cấp cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa công nghệ thông tin, phát triển ngân hàng số (Digital Banking), đầu tư thay đổi và xây dựng hình ảnh thương hiệu, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ, mở rộng mạng lưới cũng như tăng cường quản trị rủi ro – quản trị điều hành.

Trong thời gian tới, NCB sẽ triển khai các đợt tăng vốn điều lệ tiếp theo như kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 phê duyệt bao gồm: phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu, cán bộ nhân viên, đối tác chiến lược trong và ngoài nước.

Đồng thời, NCB cũng sẽ phát hành trái phiếu chuyển đổi, để tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, mở rộng hoạt động kinh doanh theo đúng định hướng chiến lược Ngân hàng đã đề ra về hoạt động an toàn, bền vững, mở rộng thị phần thông qua việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, hệ sinh thái khách hàng, tiếp tục thực hiện mục tiêu một ngân hàng bán lẻ hiệu quả, ngân hàng số tiện ích trở thành thương hiệu gần gũi, đồng hành với khách hàng trên con đường đi đến thành công.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang