PVC: Ký kết hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2019 với công ty Deloitte Việt Nam

28-06-2019 15:08:00+07:00
28/06/2019 15:08 0
  •  

PVC: Ký kết hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2019 với công ty Deloitte Việt Nam

.

Tài liệu đính kèm:
1.PVC_2019.6.28_570f6c9_cv903hdqt19_CBTT_ve_ky_HD_kiem_toan_Ck_SO.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang