QLT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực quyền quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

20-06-2019 14:29:00+07:00
20/06/2019 14:29 0
  •  

QLT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực quyền quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

.

Tài liệu đính kèm:
1.QLT_2019.6.20_c835983_Thong_bao_chot_ds_co_dong_chi_tra_co_tuc.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang