RDP góp vốn thành lập Rạng Đông Healthcare, lấn sang mảng sản xuất thực phẩm

20-06-2019 11:25:34+07:00
20/06/2019 11:25 0
  •  

RDP góp vốn thành lập Rạng Đông Healthcare, lấn sang mảng sản xuất thực phẩm

Theo Nghị quyết HĐQT ngày 19/06, CTCP Rạng Đông Holding (HOSE: RDP) sẽ góp 30 tỷ đồng bằng tiền mặt để thành lập CTCP Rạng Đông Healthcare.

Được biết, ngành nghề chính của Rạng Đông Healthcare là sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu, mã ngành 1079. Rạng Đông Healthcare sẽ có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trong đó, RDP góp 30% tổng vốn bằng tiền mặt, tương ứng với 30 tỷ đồng. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc RDP – ông Hồ Đức Lam sẽ là người đại diện quản lý vốn góp của RDP tại Rạng Đông Healthcare trong thời gian 10 năm kể từ ngày 19/06.

Trước đó, ngày 03/12/2018, RDP cũng đã góp gần 180 tỷ đồng bằng tài sản để thành lập công ty con là Rạng Đông Films, với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất sản phẩm từ plastic.

* RDP góp gần 180 tỷ thành lập Rang Dong Films

Về hoạt động kinh doanh quý 1/2019, RDP ghi nhận doanh thu thuần gần 311 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 2.4 tỷ đồng, lần lượt thực hiện 16% kế hoạch doanh thu và 4% kế hoạch lợi nhuận.

Minh Nhật

FILI

Tài liệu đính kèm:
20190619_20190619 - RDP - CBTT VE VIEC GOP VON THANH LAP RANG DONG HEALTHCARE.pdf
×
vietstock logo
Về đầu trang