RGC: Kế hoạch lãi trước thuế 2019 gần 4 tỷ đồng

11-06-2019 17:12:09+07:00
11/06/2019 17:12 0
  •  

RGC: Kế hoạch lãi trước thuế 2019 gần 4 tỷ đồng

CTCP Đầu tư PV – Inconess (UPCoM: RGC) đặt kế hoạch doanh thu năm 2019 đạt gần 55 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt gần 4 tỷ đồng, tăng hơn 36% so với thực hiện năm 2018.

Năm 2019, RGC đề ra chỉ tiêu doanh thu đạt gần 55 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với 2018, trong đó doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính mục tiêu hơn 51 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2018. Tổng chi phí sản xuất kinh doanh chính cho năm 2019 ước tính hơn 47 tỷ đồng. LNTT kinh doanh dự kiến khoảng 3.9 tỷ đồng, tăng 36% so với thực hiện năm 2018.

Số lượt khách (golfer) sử dụng dịch vụ của Công ty trong năm 2018 gần 39 ngàn lượt, đạt 84% so với kế hoạch. Doanh thu 2018 đạt gần 48 tỷ đồng, tương đương 77% kế hoạch. Lãi trước thuế kinh doanh năm 2018 ghi nhận gần 2.9 tỷ đồng.

Tuấn Vinh

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang