SCJ đặt kế hoạch lãi sau thuế 2019 đi ngang

07-06-2019 17:17:04+07:00
07/06/2019 17:17 0
  •  

SCJ đặt kế hoạch lãi sau thuế 2019 đi ngang

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Xi măng Sài Sơn (UPCoM: SCJ), Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế (LNST) gần 5.5 tỷ đồng và kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 378 tỷ đồng.

Năm 2019, SCJ đặt kế hoạch sản xuất 720,000 tấn clinker. Theo đó, Công ty đặt mục tiêu doanh thu gần 491 tỷ đồng doanh thu, LNST đạt gần 5.5 tỷ đồng. So với thực hiện năm trước, Công ty đặt kế hoạch LNST đi ngang.

Vấn đề quan trọng mà HĐQT xin ý kiến cổ đông tại Đại hội lần này là việc tăng vốn điều lệ từ hơn 195 tỷ đồng lên hơn 378 tỷ đồng.

Năm 2018, doanh thu đạt gần 523 tỷ đồng, vượt 30% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt hơn 5.3 tỷ đồng và chỉ thực hiện được 38% kế hoạch. Theo giải trình của Công ty, một phần kết quả kinh doanh như trên là do SCJ chỉ tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh chính là sản xuất clinker, không ưu tiên hoạt động kinh doanh thương mại.

Tuấn Vinh

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang