SKG chuẩn bị phát hành gần 5.8 triệu cp để trả cổ tức năm 2018

08-06-2019 11:15:13+07:00
08/06/2019 11:15 0
  •  

SKG chuẩn bị phát hành gần 5.8 triệu cp để trả cổ tức năm 2018

CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang (HOSE: SKG) vừa công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018, tỷ lệ 10% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.

Cụ thể, SKG sẽ phát hành hơn 5.8 triệu cp để trả cổ tức cho cổ đông. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối. Theo BCTC hợp nhất năm 2018, lợi nhuận chưa phân phối của SKG lũy kế đến ngày 31/12/2018 là hơn 263 tỷ đồng. Ngày chốt quyền nhận cổ tức là ngày 01/07/2019.

SKG đề ra kế hoạch doanh thu thuần năm 2019 đạt hơn 533 tỷ đồng, tăng gần 21% so với năm ngoái; lãi ròng dự kiến đạt hơn 143 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2018, tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến là 20%.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần năm 2018 đạt gần 443 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với năm 2017 và xấp xỉ kế hoạch đề ra.

Năm 2018, giá vốn hàng bán tăng hơn 53% so với năm 2017, tương đương hơn 90 tỷ đồng. Là doanh nghiệp chuyên vận tải hành khách đường biển, nguyên liệu chính để vận hành các tàu cao tốc là dầu DO. Năm ngoái, giá dầu liên tục tăng mạnh, ảnh hưởng lớn vào chi phí dầu DO, chiếm khoảng 50% giá vốn. Mặt khác, chi phí bán hàng và quản lý doanh cũng ghi nhận tăng gần 29%, tương đương gần 14 tỷ đồng, nhằm cạnh tranh nguồn nhân lực và tăng cường xúc tiến thương mại. Do đó, lợi nhuận sau thuế năm 2018 chỉ đạt hơn 130 tỷ đồng, giảm gần 25% so với thực hiện năm 2017.

Tuấn Vinh

Fili

×
vietstock logo
Về đầu trang