logo

SSI tiếp tục phát hành 5 triệu chứng quyền

26-06-2019 10:43:55+07:00
26/06/2019 10:43 0
  •  

SSI tiếp tục phát hành 5 triệu chứng quyền

Trong khoảng thời gian 26 - 28/06, CTCP Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) tiếp tục phát hành thêm 5 mã chứng quyền dựa trên 3 mã chứng khoán cơ sở HPG, FPTMWG, với tổng số lượng 5 triệu chứng quyền.

* Ế chào bán CW: Sản phẩm không thu hút hay nhà đầu tư thận trọng?

* [Infographic] Tổng quan đợt phát hành CW đầu tiên ở Việt Nam

* [Infographic] Đón trước cơn sóng chứng quyền đảm bảo, nhà đầu tư cần biết những gì?

Ngày 13 - 14/06/2019, SSI đã phát hành thành công các chứng quyền dựa trên mã chứng khoán cơ sở là MBB, với số lượng phát hành 3 triệu chứng quyền.

Trong đợt tiếp theo này, SSI tiếp tục phát hành thêm 5 mã chứng quyền dựa trên 3 mã chứng khoán cơ sở HPG, FPT và MWG. Thời gian phát hành từ ngày 26 - 28/06/2019, khối lượng phát hành của mỗi mã chứng quyền là 1 triệu.

Thông số các mã chứng quyền SSI sắp phát hành

Thừa Vân

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang