TCB: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

14/06/2019 17:390
  •  

TCB: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190614_20190614 - TCB - NQ so 0790 lay y kien co dong dieu chinh ty le so huu NDT NN.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang