×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Thép Việt Nam dự kiến lãi trước thuế 2019 giảm 38%

12/06/2019 09:370

Thép Việt Nam dự kiến lãi trước thuế 2019 giảm 38%

Ngày 11/06 vừa qua, Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (UPCoM: TVN) vừa công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh, TVN đặt mục tiêu sản xuất và tiêu thụ thép thành phẩm là hơn 3.8 triệu tấn (trong đó hơn 2.1 triệu tấn ở khối công ty con). Trong năm 2019, TVN dự kiến đạt doanh thu 21,000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng, tương ứng giảm lần lượt khoảng 15% và 38% so với kết quả năm trước.

Hết quý 1/2019, với doanh thu đạt được xấp xỉ 6,387 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 86 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 24% và giảm đến hơn 79% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, Tổng Công ty đã thực hiện được hơn 30% kế hoạch doanh thu và gần 29% chỉ tiêu lãi trước thuế đề ra năm 2019.

Bên cạnh đó, TVN cũng dự kiến sử dụng 554 tỷ đồng để đầu tư phát triển, hầu hết là góp vốn đầu tư.

Tại Đại hội thường niên 2019, ĐHĐCĐ Tổng Công ty cũng đã bầu bổ sung ông Trần Hữu Hưng và bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo lần lượt vào các vị trí Thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Tài liệu tham khảo:

VNSTEEL - TVN - Nghi Quyet DHCD 2019.pdf

Thừa Vân

FILI

Về đầu trang