Tiếp tục báo lỗ, AVF hoãn ĐHĐCĐ thường niên 2019 lần 1

20-06-2019 18:10:00+07:00
20/06/2019 18:10 0
  •  

Tiếp tục báo lỗ, AVF hoãn ĐHĐCĐ thường niên 2019 lần 1

Ngày 19/06/2019, ĐHĐCĐ lần 1 của CTCP Việt An (UPCoM: AVF) đã không thể diễn ra như kế hoạch do chỉ có 2.73% số đại biểu có quyền biểu quyết tham dự.

Năm 2019, HĐQT Công ty đề ra mục tiêu sản xuất hơn 13 ngàn tấn thành phẩm từ gần 33 ngàn tấn cá nguyên liệu. Doanh thu dự kiến đạt hơn 145 tỷ đồng, tuy nhiên VAF vẫn tiếp tục bỏ ngỏ kế hoạch lợi nhuận và cổ tức trong năm 2019.

Dự kiến đến quý 3/2019, Công ty bắt đầu khôi phục lại sản xuất chế biến hàng xuất khẩu khi có nhà đầu tư tham gia tái cấu trúc tài chính Công ty.

Về kết quả kinh doanh, AVF vẫn chưa thoát được vòng lẩn quẩn báo lỗ. Doanh thu gia công năm 2018 đạt hơn 122 tỷ đồng, vượt hơn 7.5% so với thực hiện năm 2017 và chỉ đạt 81% kế hoạch đề ra. Điều này được lý giải do các nguyên nhân như đối tác giảm sản lượng, máy móc bảo trì, đại tu hay tỷ lệ chế biến còn quá cao (2.5) dẫn đến sản lượng thành phẩm ít.

Doanh thu thuần năm 2018 đạt gần 124 tỷ đồng nhưng lợi nhuận trước thuế vẫn ghi nhận âm hơn 116 tỷ đồng, nguyên nhân của khoản lỗ này là do lũy kế của các khoản lãi vay, bên cạnh đó, việc thiếu nguyên liệu, nguồn lao động và thiếu nguồn vốn đầu tư cũng là các nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2018 của VAF.

Duy Na

Fili

×
vietstock logo
Về đầu trang