Tiếp tục duy trì diện kiểm soát đặc biệt đối với HVG

14-06-2019 10:29:05+07:00
14/06/2019 10:29 1
  •  

Tiếp tục duy trì diện kiểm soát đặc biệt đối với HVG

SGDCK TP.HCM (HOSE) quyết định tiếp tục duy trì diện kiểm soát đối với cổ phiếu HVG của CTCP Hùng Vương do kết quả kinh doanh lỗ và vi phạm về công bố thông tin.

* Hùng Vương lại báo lỗ nặng sau soát xét, khoản vay 600 tỷ quá hạn thanh toán tại VCB

* HVG: Giải trình chênh lệch số liệu kiểm toán

* Chuyển lãi thành lỗ trăm tỷ sau soát xét, AGF liệu có phải “hố đen” của HVG?

Cụ thể, ngày 19/01/2018, Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM (SGDCK TP.HCM) ban hành Quyết định đưa cổ phiếu của CTCP Hùng Vương (HOSE: HVG) vào diện kiểm soát do lỗ năm 2016 và năm 2017.

Ngày 12/06/2019, HOSE nhận được BCTC soát xét bán niên riêng và hợp nhất năm 2019 (niên độ từ 01/10/2019-30/09/2019) của HVG với con số lỗ 111.88 tỷ đồng (lỗ lũy kế đến 31/03/2019 là 527.84 tỷ đồng). Bên cạnh đó, Kiểm toán viên có ý kiến nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục và Ban Tổng giám đốc đang thực hiện kế hoạch khắc phục lợi nhuận chưa phân phối bị âm do chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho năm tài chính kết thúc 30/09/2016.

Như vậy, cổ phiếu HVG của CTCP Hùng Vương chưa đủ điều kiện đưa ra khỏi diện kiểm soát, HOSE tiếp tục duy diện kiểm soát do kết quả kinh doanh lỗ đối với cổ phiếu HVG.

Ngoài ra, từ ngày 28/05/2018, HOSE tiếp tục có 06 công văn nhắc nhở về việc chậm công bố thông tin các BCTC. Như vậy, cổ phiếu HVG của Công ty Cổ phần Hùng Vương chưa đủ điều kiện đưa ra khỏi diện kiểm soát đặc biệt do vi phạm công bố thông tin.

Phương Châu

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang