VNM ETF: Tiếp tục mua ròng!

16-06-2019 11:34:25+07:00
16/06/2019 11:34 4
  •  

VNM ETF: Tiếp tục mua ròng!

Tuần qua (08-14/06/2019), VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) lại tiếp tục tuần mua ròng.

Trong đó, các mã VRE, HPG, SBTSSI được mua ròng với số lượng trên 200,000 cp.

Trong khi đó, các mã còn lại được mua ròng với số lượng dưới 200,000 cp.

Thay đổi số lượng cổ phiếu trong danh mục VNM ETF trong giai đoạn 08-14/06/2019

Tại ngày 14/06/2019, tổng giá trị tài sản ròng của VanEck Vectors Vietnam ETF ở mức 444.2 triệu USD, cao hơn khoảng 5.3 triệu USD so với cuối tuần trước. Giá trị tài sản ròng (NAV) và giá chứng chỉ quỹ lại thấp hơn so với tuần trước, ghi nhận 16.15 USD/ccq và 16.28 USD/ccq.

Tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục VNM ETF tại ngày 14/06/2019

Cát Lam

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang