AMV sắp chốt quyền trả cổ tức 2018 bằng tiền mặt tỷ lệ 20%

22/07/2019 16:300
  •  

AMV sắp chốt quyền trả cổ tức 2018 bằng tiền mặt tỷ lệ 20%

HĐQT CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang Thiết bị Y tế Việt Mỹ (HOSE: AMV) đã thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 với tỷ lệ 20%.

Nguồn chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2018 là hơn 243.6 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức là 12/08/2019. Thời gian dự kiến chi trả cổ tức là 01/10/2019. 

Thái Hương

Fili

Tài liệu đính kèm:
1.AMV_2019.7.22_1af8cd2_AMV_CV125_NQ_HDQT_thong_qua_chi_tra_co_tuc_bang_tien_mat.pdf

 

×
vietstock logo
Về đầu trang