APG: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

15/07/2019 09:100
  •  

APG: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190715_20190712 - APG - CBTT. NQ ĐHĐCĐ bat thuong 2019.pdf
20190715_20190712 - APG - NQ HĐQT Hop ĐHĐCĐ bat thuong nam 2019.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang