BMC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn AMERICA LLC

30/07/2019 18:530
  •  

BMC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn AMERICA LLC

AMERICA LLC báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190730_20190730 - BMC - BC TDSH CDL - America LLC.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang