BVH: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

01/07/2019 17:230
  •  

BVH: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Tập đoàn Bảo Việt công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190701_20190701 - BVH - BB va DHDCD TN NAM 2019.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang