CFPT1902: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

10-07-2019 17:21:28+07:00
10/07/2019 17:21 0
  •  

CFPT1902: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190710_20190710 - FPT.3M.SSI.C.EU.Cash.01 - QD niem yet.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang