×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

CII: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

12/07/2019 13:170

CII: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190712_20190712 - CII - CBTT vv lua chon Cty Kiem toan va ky HD kiem toan nien do 2019.PDF

HOSE

Về đầu trang