CII: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

12/07/2019 13:170
  •  

CII: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190712_20190712 - CII - CBTT vv lua chon Cty Kiem toan va ky HD kiem toan nien do 2019.PDF

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang