×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

CII: Thông báo niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

17/07/2019 09:400

CII: Thông báo niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CK: CII) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190717_20190716 - CII - TB vv Niem yet va giao dich CP thay doi Niem yet.pdf

HOSE

Về đầu trang