CTG: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành riêng lẻ trái phiếu đợt 1 năm 2019

15/07/2019 17:400
  •  

CTG: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành riêng lẻ trái phiếu đợt 1 năm 2019

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phát hành riêng lẻ trái phiếu đợt 1 năm 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190715_20190715 - CTG - NQ HDQT vv PH trai phieu RL dot 1.2019.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang