CTG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Hợp đồng, giao dịch với Công ty con - VietinBankSc

03/07/2019 17:230
  •  

CTG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Hợp đồng, giao dịch với Công ty con - VietinBankSc

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Hợp đồng, giao dịch với Công ty con - VietinBankSc như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190703_20190703 - CTG - HDQT thong qua HD GD voi Cty con v.v phat hanh TP ra cong chung.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang