×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

DGW: Giải trình KQKD HN và riêng quý 2,2019 so với cùng kỳ năm trước

19/07/2019 13:210

DGW: Giải trình KQKD HN và riêng quý 2,2019 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Thế Giới Số giải trình KQKD HN và riêng quý 2,2019 so với cùng kỳ năm trước như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190719_20190719 - DGW - Giai trinh KQKD HN quy 2-2019.pdf
20190719_20190719 - DGW - Giai trinh KQKD rieng quy 2-2019.pdf

HOSE

Về đầu trang