DPM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Hoàng Việt Dũng

08/07/2019 17:270
  •  

DPM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Hoàng Việt Dũng

Hoàng Việt Dũng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190708_20190708 - DPM - BC gdcp - Hoang Viet Dung.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang