DPM: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

11/07/2019 14:160
  •  

DPM: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190711_20190711 - DPM - TB vv lua chon cong ty kiem toan BCTC.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang