Hoàn nhập dự phòng đầu tư cổ phiếu VJC, Petechim vẫn lỗ trong quý 2/2019

13/07/2019 11:131
  •  

Hoàn nhập dự phòng đầu tư cổ phiếu VJC, Petechim vẫn lỗ trong quý 2/2019

BCTC quý 2/2019 công ty mẹ của CTCP Thương mại Dầu khí (OCT: PETECHIM) cho thấy vẫn chưa có chuyển biến gì về tình hình kinh doanh khi tiếp tục lỗ gần 3.4 tỷ đồng.

Trong quý 2/2019, doanh thu Công ty đạt gần 10.5 tỷ đồng, nhưng giá vốn hàng bán ghi nhận hơn 11.7 tỷ đồng. Theo đó lợi nhuận gộp quý 2 của Petechim âm hơn 1.2 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp ghi nhận gần 4 tỷ đồng, đây vẫn đang là gánh nặng đối với Petechim. Cũng trong quý 2, Công ty đã thực hiện hoàn nhập hơn 2 tỷ đồng dự phòng đầu tư cổ phiếu VJC, qua đó bù đắp phần nào các khoản chi phí hoạt động.

Dù vậy, kết quả kinh doanh quý 2/2019 Petechim ghi nhận lỗ gần 3.4 tỷ đồng.

Chi phí tài chính của Petechim quý 2/2019
Đồng
Nguồn: BTCT quý 2 của của PETECHIM

Tổng tài sản của Petechim tính đến ngày 30/06/2019 là 268 tỷ đồng, giảm hơn 46 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó tài sản ngắn hạn giảm gần 45 tỷ đồng.

Duy Na

Fili

Tags:
×
vietstock logo
Về đầu trang