HPI: Công bố thông tin về Báo cáo tái chính Quý II_2019 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 10% so với báo cáo cùng kỳ năm trước

23-07-2019 15:16:00+07:00
23/07/2019 15:16 0
  •  

HPI: Công bố thông tin về Báo cáo tái chính Quý II_2019 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 10% so với báo cáo cùng kỳ năm trước

.

Tài liệu đính kèm:
1.HPI_2019.7.23_8a3f91b_output.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang