×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

HPI: Công bố thông tin về Báo cáo tái chính Quý II_2019 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 10% so với báo cáo cùng kỳ năm trước

23/07/2019 15:160

HPI: Công bố thông tin về Báo cáo tái chính Quý II_2019 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 10% so với báo cáo cùng kỳ năm trước

.

Tài liệu đính kèm:
1.HPI_2019.7.23_8a3f91b_output.pdf

HNX

Về đầu trang