MBB: Bổ nhiệm Quyền Giám đốc Tài chính

17/07/2019 16:370
  •  

MBB: Bổ nhiệm Quyền Giám đốc Tài chính

Ngân hàng TMCP Quân đội xin thông báo:
Theo Quyết định số 396/QĐ-MB-HĐQT, HĐQT ngân hàng quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Nga, sinh ngày 02/07/1981 giữ chức danh Quyền Giám đốc Tài chính.

Quyết định có hiệu lực kể  từ ngày 10/04/2019.

Trân trọng thông báo.

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang