×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

MBKE: Quyết định của HĐTV thông qua việc tái chỉ định tổ chức kiểm toán độc lập

01/07/2019 17:410

MBKE: Quyết định của HĐTV thông qua việc tái chỉ định tổ chức kiểm toán độc lập

Công ty TNHH MTV Chứng khoán MayBank Kim Eng thông báo Quyết định của HĐTV thông qua việc tái chỉ định tổ chức kiểm toán độc lập như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190701_20190701 MBKE_CBTTBatThuong_QuyetDinhHDTV_ThongQuaViecTaiChiDinhToChucKiemToanDocLap.PDF
20190701_20190701 MBKE_CongVan_CBTTBatThuong_QuyetDinhHDTV_ThongQuaViecTaiChiDinhToChucKiemToanDocLap.PDF

HOSE

Về đầu trang