Nam Tân Uyên bất ngờ đạt kế hoạch chỉ trong 6 tháng do đâu?

15-07-2019 17:42:07+07:00
15/07/2019 17:42 4
  •  

Nam Tân Uyên bất ngờ đạt kế hoạch chỉ trong 6 tháng do đâu?

CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) vừa công bố BCTC quý 2/2019 với doanh thu bán niên gần 87 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 131 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 2/2019. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 2/2019

Trong quý 2/2019, doanh thu của NTC giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ khi đạt trên 47 tỷ đồng. Mặc dù vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu nhưng mảng kinh doanh bất động sản đầu tư đã giảm gần 20% so với cùng kỳ, chỉ đóng góp hơn 37 tỷ đồng. Doanh thu cung cấp dịch vụ hơn 8 tỷ đồng, còn lại là doanh thu khác.

Đáng chú ý, giá vốn trong kỳ ghi nhận đến 12 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ 200 triệu đồng nhờ khoản hoàn nhập hơn 4 tỷ đồng chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư. Lãi gộp của Công ty giảm 26% về 35.4 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính mang về nguồn thu lớn cho NTC trong quý 2 và cả 6 tháng đầu năm với kết quả lần lượt 45 tỷ đồng và 105 tỷ đồng. Khác biệt so với cùng kỳ là trong quý 2, NTC có thêm 17 tỷ đồng từ cổ tức và lợi nhuận được chia. Đây có thể xem là bệ phóng giúp NTC hoàn thành kế hoạch cả năm chỉ trong 6 tháng.

Song song đó, chi phí tài chính, chi phí lãi vay và chi phí bán hàng đều được tiết giảm mạnh so với cùng kỳ, lần lượt ghi nhận 120 triệu đồng, 70 triệu đồng và 460 triệu đồng. Cùng kỳ riêng chi phí lãi vay cũng đã trên 4.7 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ 6% lên hơn 10 tỷ đồng.

Nhờ có thêm phần cổ tức, lợi nhuận được chia, cộng với việc cắt giảm chi phí đã mang về cho NTC gần 61 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 2 và 131 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Với kết quả này, NTC đã hoàn thành được kế hoạch lợi nhuận cả năm đề ra.

Trước đó tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 diễn ra vào ngày 27/06/2019, NTC đã trình các cổ đông thông qua kế hoạch lợi nhuận 2019 giảm hơn 70% so với kết quả đạt được trong năm 2018, tương đương hơn 130 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/06/2019, NTC có 4 công ty liên doanh, liên kết sở hữu từ 20-40% vốn và góp vốn đầu tư tại 6 đơn vị khác với tỷ lệ sở hữu từ 2-20%.

Nguồn: BCTC quý 2/2019

Ngoài ra, Công ty còn gần 32 tỷ đồng nợ xấu, trong đó phải thu về gốc và lãi hợp tác kinh doanh CTCP Chứng khoán Delta gần 20 tỷ đồng. Hàng tồn kho tính đến cuối kỳ kế toán quý 2 chủ yếu là nguyên vật liệu với số dư xấp xỉ 466 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của NTC tập trung vào 3 dự án: Khu công nghiệp (KCN) Nam Tân Uyên hiện hữu (586 triệu đồng), KCN Nam Tân Uyên mở rộng (gần 42 tỷ đồng) và KCN Nam Tân Uyên mở rộng – Giai đoạn 2 (3.5 tỷ đồng).

Nguyên Ngọc

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang