Nửa đầu năm 2019, lãi trước thuế công ty mẹ SSI đạt 239 tỷ đồng, giảm 39%

20-07-2019 12:00:27+07:00
20/07/2019 12:00 2
  •  

Nửa đầu năm 2019, lãi trước thuế công ty mẹ SSI đạt 239 tỷ đồng, giảm 39%

Quý 2/2019, CTCP Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) báo lãi trước thuế và sau thuế công ty mẹ lần lượt đạt hơn 239 tỷ đồng và gần 200 tỷ đồng, tương ứng giảm hơn 39% và gần 38% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo công ty mẹ mới công bố của SSI, quý 2/2019, Công ty ghi nhận doanh thu hoạt động đạt hơn 738 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ môi giới và lãi từ các khoản cho vay và phải thu giảm đáng kể so với quý 2 năm trước.

Trong kỳ, Công ty ghi nhận lãi từ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVPTL) tăng hơn 12% so với cùng kỳ lên gần 132 tỷ đồng. Lãi từ các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng hơn 55% lên mức 254 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh công ty mẹ của SSI nửa đầu năm 2019
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC công ty mẹ quý 2/2019 của SSI

Quý 2/2019, SSI báo lãi trước thuế và sau thuế công ty mẹ lần lượt đạt hơn 239 tỷ đồng và gần 200 tỷ đồng, tương ứng giảm hơn 39% và giảm gần 38% so với cùng kỳ.

Công ty cho biết thanh khoản thị trường chứng khoán giảm là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán, hoạt động cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán của Công ty giảm khá mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty đánh giá, trong quý 2, thị trường chứng khoán tiếp tục trải qua những biến động mạnh. Các bất ổn bên ngoài như mâu thuẫn thương mại quốc tế, lo ngại tăng trưởng chậm dẫn đến việc rút vốn khỏi các tài sản rủi ro như cổ phiếu đã chi phối không chỉ thị trường tài chính trong nước mà hầu như toàn bộ các thị trường trên thế giới, thị trường Việt Nam mất đi một động lực quan trọng khi khối ngoại bán ròng.

Lũy kế nửa đầu năm 2019, Công ty báo lãi trước thuế 479 tỷ đồng, giảm hơn 45% so với cùng kỳ năm trước.

Kết thúc nửa đầu năm, SSI ước tổng doanh thu hợp nhất là 1,514 tỷ đồng, thực hiện 40% kế hoạch về doanh thu. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 510 tỷ đồng, thực hiện 30% kế hoạch năm.

Tại ngày 30/06/2019, tổng tài sản của SSI đạt gần 26,887 tỷ đồng, tăng hơn 14.5% so với đầu năm. Nợ phải trả của Công ty ở mức 17,692 tỷ đồng, chiếm khoảng 66% cơ cấu nguồn vốn.

Tài sản tài chính FVTPL của Công ty đạt gần 2,418 tỷ đồng, tăng gần 20% so với đầu năm. Các khoản đầu tư HTM của Công ty đạt hơn 14,893 tỷ đồng, tăng gần 21% so với đầu năm.

Danh mục tài sản FVTPL của SSI tại ngày 30/06/2019
Nguồn: BCTC công ty mẹ quý 2/2019 của SSI

Chí Kiên

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang