NVB: Phó Chủ tịch và Phó TGĐ đã mua vào hơn 4.77 triệu cp

25-07-2019 13:56:07+07:00
25/07/2019 13:56 1
  •  

NVB: Phó Chủ tịch và Phó TGĐ đã mua vào hơn 4.77 triệu cp

Phó Chủ tịch và Phó Tổng giám đốc của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB, HNX: NVB) đồng loạt mua vào lần lượt 1.9 triệu cp và 2.87 triệu cp, tương ứng tổng cộng hơn 4.77 triệu cp.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Mạnh Tiến

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT

- Mã chứng khoán: NVB

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1,900,000 CP

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1,900,000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,900,000 CP (tỷ lệ 0.47%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 17/07/2019

- Ngày kết thúc giao dịch: 17/07/2019.

NVB: Dương Thị Lệ Hà - Phó Tổng Giám đốc - đã mua 2,872,800 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dương Thị Lệ Hà

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc

- Mã chứng khoán: NVB

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2,872,800 CP

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 2,872,800 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,872,800 CP (tỷ lệ 0.71%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 17/07/2019

- Ngày kết thúc giao dịch: 17/07/2019.

Thái Hương

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang