OCH: Cổ phiếu èo uột, OGC cũng chỉ gom được 2 triệu cp

19/07/2019 21:040
  •  

OCH: Cổ phiếu èo uột, OGC cũng chỉ gom được 2 triệu cp

CTCP Tập đoàn Đại Dương (HOSE: OGC) đã mua 2 triệu cp CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (HNX: OCH) trong tổng số đăng ký mua 3 triệu cp do chưa tìm được mức giá phù hợp.

Trong khi đó, trên thị trường, cổ phiếu OCH chỉ tăng nhẹ hơn 8% trong vòng 1 tháng qua, hiện đang dừng tại mốc 9,100 đồng/cp chốt phiên 19/07.

Thông tin chi tiết:

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Tập đoàn Đại Dương
- Mã chứng khoán: OCH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 110,998,900 CP (tỷ lệ 55.5%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Hương Nga
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Trưởng Ban kiểm soát
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thành Trung
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 42,000 CP (tỷ lệ 0.02%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Dung
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Lan Hương
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 3,650,942 CP (tỷ lệ 1.83%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Xuân Dương
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Kế toán trưởng
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3,000,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 2,000,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 112,998,900 CP (tỷ lệ 56.5%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Chưa tìm được mức giá phù hợp
- Ngày bắt đầu giao dịch: 18/06/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 10/07/2019.

Thái Hương

Fili

×
vietstock logo
Về đầu trang