OGC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2019

08/07/2019 17:580
  •  

OGC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2019

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190708_20190708 - OGC - CBTT Ky HD Kiem Toan BCTC Nam 2019.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang