PGS: Ký hợp đồng soát xét BCTC bán niên năm 2019 và kiểm toán BCTC năm 2019 của PGS với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

31-07-2019 15:08:00+07:00
31/07/2019 15:08 0
  •  

PGS: Ký hợp đồng soát xét BCTC bán niên năm 2019 và kiểm toán BCTC năm 2019 của PGS với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

.

Tài liệu đính kèm:
1.PGS_2019.7.31_d9ab151_Ky_hd_soat_xet_bctc_bn_nien_va_bctc_nam_2019_832_KMN_TCKT_signed.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang