PNC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019

31/07/2019 10:220
  •  

PNC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190731_20190731 - PNC - BCQT Cty 6 Thanh Dau Nam 2019.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang