PNC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

29/07/2019 17:070
  •  

PNC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

 

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190729_20190729 - PNC - NQ Va BB Hop DHDCD Bat Thuong Nam 2019.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang