PVI: Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 217,009 CP

17/07/2019 17:040
  •  

PVI: Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 217,009 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Anh Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: PVI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 217,009 CP (tỷ lệ 0.09%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 217,009 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/07/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 16/08/2019.

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang